Thursday, January 14, 2010

देउता !!!

नयाँ रिवाज, नयाँ विधान थाल्नु पर्छ नेपाली हो !
सुन्दर वनको विष वृक्ष ढाल्नु पर्छ नेपाली हो !
ईश्वरीय बिल्ला भिरी असुर राज्य गर्छ भने,
देउतालाई'नि मन्दिरबाटै फाल्नु पर्छ नेपाली हो !

=============================

-सफल घिमिरे
२०६० मंसिर, पोखरा

1 comment: