Tuesday, January 19, 2010

परिस्थिती


खुसी के भन्नु, नयाँ त्रास आउन बेर छैन,
हाँसो चुट्टिएर बीचमै अट्टहास आउन बेर छैन,
बेइमानी जालीकै हालिमुहाली सहने भने अब नेपाली हो,
दुई चार दिनमै लोकतन्त्रको लास आउन बेर छैन ।

- पोखरा, जेठ २०६३

1 comment: